GIGAnt w liczbach

Zaangażowanie

Ponad 500 godzin zajęć i eksperymentów, w tym ponad 70 w ramach zajęć przedszkolnych

Doświadczenie

Ponad 2000 osób uczestniczących w zajęciach, w tym ponad 200 uczniów szkół ponadpodstawowych i ponad 300 studentów

Współpraca

Ponad 20 współpracujących instytucji w Warszawie i kilkanaście w Polsce